+421 907 145 729
slovakia.shivaloka@gmail.com

Mantry (Guru Puja)

530631_10151176725885997_479153013_n-300x203GURU MANTRA

Guru mantra  je mantra špeciálne na privolanie a priazeň Jeho Božskej Svätosti Paramahamsa Nithyanandu.Mantra v nás prebúdza úplnosť a naplnenie, ako holistické doplnenie mužskej a ženskej energie, ktorá existuje v každom z nás. Mantru opakujte neustále a vaše vedomie a myseľ sa stanú mantrou. Rýchlosť opakovania nie je dôležitá, kľúčom je vedomie. Ako budete pokračovať v opakovaní mantry, vaše vedomie sa začne viac a viac ustáľovať a jej opakovanie pôjde bez úsilia a zároveň sa zvýši jeho rýchlosť. Dovoľte, aby Guru mantra japa vzývala do vašich životov bohatstvo vnútorného a vonkajšieho sveta. Mantra pre Jeho Božskú Svätosť Paramahamsa Nithyanandu znie:

Om Hreem Nithyanandaya Namaha 

(čítaj: Óm Hrím Nitjánandája namahá)

Om je prvotný zvuk vesmíru a je reprezentáciou mužskej energie, energie Šivu. Hreem je bija mantra (zárodok zvuku), ktorá nemá lingvistický význam, ale má silnú vibráciu, ktorá v nás prebúdza ženskú energiu. Nithyananda znamená večnú blaženosť (nithya= večná a ananda=blaženosť) ktorá vzýva pravdu, ktorá je našou skutočnou podstatou. Je to poona moola mantra (úplná mantra), pretože je priamou cestou k Šakti (úspech v tomto svete) a Šivovi (úspech v kozmickom svete), čo znamená „osvietenie“. Namaha znamená „nie som, neexistujem“, inými slovami “odovzdávam sa”. Je to nádherná technika odovzdania sa. Odovzdáte svoje ego Majstrovi, vaše ja vlastnému ja, svojej skutočnej podstate.

2017-3apr-10th-nithyananda-diary_IMG_1786_tiruvannamalai-aadheenam-purnima-tamil-satsang-swamijiPRATYAKSHA PADA PUJA MANTRA

Pratyaksha pada puja je rituál vďaky voči Guru. Tento rituál vďaky, počas ktorého sa spievajú nasledovné mantry môžte sledovať na  Nithyananda.TV. Ponúkame vám samotné mantry a ich význam.

Predtým ako začneme Pada Puju, žiadame všetkých jej účastníkov a všetkých ostatných, ktorí sa zúčastňujú tejto Puje fyzicky alebo cez internet, aby s integritou a autentickosťou prehlásili nasledujúce.

Ak s týmto súhlasíte, povedzte prosím nahlas “Áno”:

  1. Autenticky poznávam, čiže vnútorne spracúvavam, chápem a vyhlasujem, že vesmírna energia existuje.
  2. Autenticky poznávam, čiže vnútorne spracúvavam, chápem a vyhlasujem, že Majster je Chinmaya Vigraha – stelesnenie a reprezentácia samotnej vesmírnej energie.
  3. Autenticky poznávam, čiže vnútorne spracúvavam, chápem a vyhlasujem, že všetko čo ponúknem Majstrovi počas Pada Puje dorazí priamo k vesmírnemu zdroju energie.
  4. Autenticky poznávam, čiže vnútorne spracúvam, chápem a vyhlasujem, SOHAMASMI – keď sa modlím stávam sa Jeho súčasťou, stávam sa Ním.

Pristúpme teraz ku Pratyaksha Pada Puji. Teraz sa prosím usaďte do stavu vdačnosti a do hlbokého pokojného vedomia vo vašej Ananda Gande. Pri Pratyaksha Pada Puji nás sanskritské mantry, ktoré budeme spievať, priamo zavedú do veľmi hlbokého meditačného stavu, ktorý nám nesmierne pomôže napojiť sa na Majstrovu energiu. Prathyaksha Pada Puja začína najprv so Sadguru Vandanam, potom Guru Parampara Vandanam a potom Arunagiri Yogishwara Vandanam. V Sadguru Vandanam ponúkame našu vďačnosť Swamijimu, v Guru Parampara Vandanam ponúkame našu vďačnosť línii Osvietených Majstrov. V Arunagiri Yogishwara Vandanam ponúkame našu úctu a vďačnosť Arunagiri Yogishwarovi, inkarnácii Boha Shivu, ktorý žil pred 2 000 rokmi.

IMG_9830

 

 

 

 

 

 

Významy mantier:

Sadguru Vandanam: Nithyananda je večná blaženosť, najvyššie šťastie prekvitajúce bezdôvodne, On je vyjadrenie najvyššej múdrosti, ktorý je za hranicami duality, ktorý je všadeprítomný ako obloha, ktorého jediným zámerom je rozdávať osvietenie, ktorý je večný, čistý a neotrasiteľný, ktorý je tichým pozorovateľom všetkých myšlienkových procesov, ktorý je za hranicami emócií, a ktorý je bez troch vlastností ktorými sú Sattva, Rajas a Tamas.

Guru Parampara Vandanam:  Klaniam sa línii všetkých Osvietených Majstrov, na ktorej počiatku je Sadashiva, v ktorej strede je Shankaracharya, a môjmu Majstrovi, ktorý je na jej konci.

Arunagiri Yogishwara Vandanam: Arunagiriyogishwara, ktorý je Pánom všetkých bytostí, ktorý má na čele posvätný popol, ktorý má trblietavú palicu, ktorý má na svojich trblietavých bedrách oblečenú leviu látku, ktorý má v ruke Duttura kvet, kráľovskú kobru a polmesiac na svojom čele, zvíťazí. Teraz vezmite kvety do rúk, zatvorte oči a ponúknite ich k Swamijiho nohám/pádukám na konci mantry.

|| sadguru-vandanam ||
nityānandaṁ parama sukhadaṁ kevalaṁ jñāna mūrtiṁ |dvandvātītaṁ gagana sadṛśaṁ tattvamasyā
dilakṣyam | ekaṁ nityaṁ vimalam acalaṁ sarvadhī-sākṣi-bhūtaṁ | bhāvātītaṁ triguṇa-rahitaṁ
sadguruṁ tam namāmi || 

|| guru-paramparā vandanam ||
nithyanandeshwara-mahásadáshivaparashivasamāraṁbhāṁ nithyanandeshwari-paráshaktymadhyamām
| asmadáchariya-paryantāṁ-vande guru-paramparām ||

|| arunagiri yogi vandanam ||
lalate tripundrí nitilakrta kastürí-tilakahá sphuran málá dhárah sphurita-kati-kaupína-vasanahá |
dadháno dustaram sirasi phani rájam sasikalàm pradipah sarveshám arunagiri yogí vijayate ||

 

Nasledujúci text je Sankalpa, vedomé rozhodnutie. Keď urobíte pred Majstrom vedomé rozhodnutie, sila samotnej sankalpy vám dodá skúsenosť,ktorú máte prostredníctvom Pada Puje dostať.

Význam mantry:

Aby bol Majster potešený procesom ničenia mojich kariem a hriechov, pre úžitok (môj a) _____________ (mená účastníkov) počas druhej polovice života Boha Brahmu, počas Kalpy nazývanej Shweta Varaha, počas vládnutia Vaivasvata Manau, počas prvej štvrtiny veku nazývaného Nithya Yuga, na ostrove nazývanom Jambu, na kontinente nazývanom Bharata Varsha, na indickom subkontinente nazývanom Bharata Khanda, na južnej strane Mt. Meru, v ére Saka,
počas roka nazývaného ________ (súčasný názov roka), ktorý je jeden zo súboru šesťdesiatich rokov, ktorého prvý rok je Prabhava, v ________ Ayane (Uttara/Dakshina), v __________ročnom období (jeseň/leto/skorávzima/neskorá zima/daždivo/jar), v __________ mesiaci (názov mesiaca),
v __________ pakshe (fáza mesiaca) (dorastajúci/ubúdajúci), v tithi ___________ (mene tithi) (počet dní od novu mesiaca / splnu mesiac), v __________ deň (názov dňa), počas _______ nakshatry (názov nakshatry) (t.j. Védska hviezda), (názov jogy) __________ joga, (názov karany) )___________karana – počas takej priaznivej chvíle,
pre potešenie Paramahamsa Nithayandu – Acharyu (učiteľa), ktorého nohy majú vlastnosti dôstojnosti, vznešenosti, rozlišovania, dokonalosti, krásy a roztomilosti, ktorý je v stave Paramahamsu, ktorý je Acharyom (učiteľom) všetkých Sannyasis (askétov) a putujúcich mníchov, ktorý je stelesnením posvätnej slabiky OM, ktorý je stelesnením čistej pravdy, vedomia a blaženosti, ktorý je znalcom Véd, a ktorý je ustálený v Supervedomí,

Jagadguru, ktorý založil Maha Simhasanu (najvyššie sídlo) duchovného kráľovstva – Nithyananda Dhyanapeeta, ktoré má neustále trvajúce slávnosti, ktoré má priaznivosť, všetky veľké božské vlastnosti a je neustále lákavé, pre získanie oddanosti voči lotosovým nohám Paramahamsa Nithyanandu, pre získanie milosti Majstra, pre rastúcu bezpečnosť, statočnosť, silu, víťazstvo, dlhovekosť, zdravie a bohatstvo.

Pre splnenie všetkých štyroch cieľov života, ktorými sú –Dharma – teda žiť všetky aspekty môjho života čestne a bezúhonne, Artha – zarábať a žiť čestne a bezúhonne, Kama – napĺňať moje túžby čestne a bezúhonne, a Moksha – dosiahnuť vykúpenie od všetkých zväzkov, ktoré pre mňa ako ľudskú bytosť existujú, pre rozpustenie všetkých mojich nahromadených kariem, pre získanie všetkej priaznivosti, a pre život v osvietení pre mňa aj celú moju rodinou vďaka milosti Majstra, robím toto uctievanie nôh Sadguru Nithyananda, ktorý je stelesnením všetkých Bohov a Bohýň.
Teraz vezmite kvety do vašej ľavej dlane a zakryte ju pravou dlaňou a položte obidve ruky na pravé stehno a ponúknite kvety k Swamijiho nohám/pádukám na konci mantry.

|| saṅkalpa mantra ||

mamopātta-samasta-durita-kṣayadvārā-śrī-sadguru-prītyarthaṁ śubhe śobhane muhūrte
ādyabrahmaṇaḥ dvitīya-parārdhe śrī-śveta-varāha-kalpe vaivasvata- manvantare nityayuge prathame
pāde ________ dvīpe ________ varṣe ________ khaṇḍe (when the puja is done in India chant: jambu
dvīpe bharata varṣe bharathaḥ khaṇḍe) meroù dakñiëe pärçve çakäbde asmin vartamāne vyavahārike
(fill these blanks referring to the panchangam – the Vedic almanac) ________-nāma ________- samvatsare ________-ayane ________-ṛtau ________-māse ________-pakṣe ________-śubhatithau
________-vāsara-yuktāyāṁ ________- nakṣatra ________- yoga ________-karaṇa-evaṁ-guṇa-viśeṣaṇa-
viśiṣṭāyāṁ asyāṁ śubhatithau (chanting of the participants’ name) ________nāmadheyasya (male)
________nāmyāḥ (female) ca sakuṭumbasya

srí kailásonnata dvádašánta šyámalá píthárudha – srí-mínakší sundaréšvar ábhinnna- svarúpa- parašiva putra ratna kumára-gurumanya tulyávatára-šrí párvatí sthanya pána labdha divya jňána višrutha- sakala nigamágama sára bhúta- drávida veda pravartaka- šrímat parama šiva karuná samadi gata – muktámaya chatura šrayáana sthápaka – shaiva- samaya kartra- sarvajňa pítha rúdha- šrí-jagad guru- šrí- jňána sambhanda désika swáminám- avatára bhúta- tatpuna ruddhruta- savrajňá pítharhúdha- tajjnána sámrájya šášaka- trinavatyuttara – dvišáta tama guru mahá sannidhna – mahanirvani peetasya – ashtotra sahasra sri – mahamandaleshwara 

srí-mat -paramahaṁsa-parivrājakācārya-varya, saccidānanda-praṇava- svarūpa-śrotriya-brahma-niṣṭha nityotsava nitya- mangala -nitya-kalyāṇa-nitya-rajita- nityānanda-pīṭha-mahā-saṁsthāna mahā-siṁhāsana- pítha -kartṛa- jagadguru- bhagawan- śrīla śrī- paramahamsa nityānanda śrī- jnana sambandha desika paramacharya swami-bhagavatpādācārya-prītyarthaṁ paramahaṁsa-nityānanda- pādāravindayoḥ bhakti-siddhyarthaṁ gurukṛpā-kaṭākṣa-siddhyarthaṁ kṣema- sthairya-vīrya-vijaya- āyurārogya-aiśvaryāṇām abhivṛddhyarthaṁ dharma-ārtha-kāma-mokṣa-caturvidha-phala-purusārtha-siddhyarthaṁ mama samasta-durutopa- śāntyarthaṁ samasta-maṅgala-avāptyarthaṁ śrī-sadguru-prasādena-sakuṭumbasya- jñāna-vairāgya-jīvan-mukti-prāptyarthaṁ-śrī-sarva-deva-devī-svarūpa-sadguru- nityānanda-deva-pratyakṣa-pāda (alebo pädukä )-pūjāṁ sri nithyanandeshwariparashakti sametha sri nithyanandeshwaramahasadashivaparashiva pujam ca karisye ||

||ganthanada||

agamarthan tu devenam gamanarthan tu raksasam | ghanatha karomyadau devatahvana-lanchanam || ghathadevatabhyo namaha ||

Teraz nasleduje Maanasa Puja alebo uctievanie v duchu. Ak je vykonávané so správnym prístupom, ctiteľ počas neho získa úžitok ako z plnej Puje. Táto forma uctievania prináša medzi Majstra a žiaka blízkosť a dôveru.

Význam mantry:
Ponúkam moje srdce ako kreslo pre Majstra, nektár blaženosti, ktorý steká z mojej sahasrary ponúkam na umytie jeho nôh a vypláchnutie úst. Moju myseľ ponúkam ako arghya (kvet, kyticu) k jeho nohám. Ako oblečenie mu ponúkam celú oblohu a celú planétu, ktorá sa volá Ghanda Syaat mu ponúkam ako santalovú pastu, moju pránu, životnú energiu, mu ponúkam ako kadidlo (vonnú tyčinku), nevyhasnuteľné svetlo mojej duše mu ponúkam ako arti, čistú intelligenciu mu ponúkam ako jedlo, nekonečný zvuk vesmíru mu ponúkam v podobe zvončeka, ponúkam mu vánok ako vejár, a moju rozkvitnutú sahasráru mu ponúkam ako slnečník, ponúkam mu všetky moje zmysly, emócie, ego, túžby, žiarlivosť i chamtivosť. Všetkých sedem čakier pozdĺž mojej Sušumna nádi mu ponúkam ako girlandu z kvetov. Ponúkam mu moju nenásilnosť ako ten najvoňavejší kvet. Ponúkam mu kvet láskavosti, milosti, odpustenia, osvietenia, ponúkam tie najvyššie emócie v podobe 15 kvetov k nohám môjho milovaného Guru.

Teraz vezmite kvety do rúk a položte ruky do Kurma mudra, zatvorte oči a ponúknite kvety k Swamijiho nohám/pádukám na konci mantry.

|| mānasa-pūjā ||
om hṛt-padmam āsanaṁ dadyāt sahasrāracyutāmmṛtaiḥ | pādyaṁ caraṇayor-dadyāt manastu-arghyaṁ
nivedayet ||
tena-amṛtena ācamanīyaṁ snānīyaṁ tena ca smṛtam | ākāśa-tattvaṁ vastraṁ syāt gandhaḥ syāt gandha-
tattvakam ||
cittaṁ prakalpayet puṣpaṁ dhūpaṁ prāṇān prakalpayet | tejas-tattvaṁ ca dīpārthaṁ naivedyaṁ syāt-
sudhāmbudhiḥ ||

anāhata-dhvanirghaṇṭā vāyu-tattvaṁ ca cāmaram |

sahasrāraṁ bhavet chatraṁ śabda-tattvaṁ ca gītakam ||
nṛtyam indriya-karmāṇi cāñcalyaṁ manasas-tathā | sumekhalāṁ padma-mālāṁ puṣpaṁ nānā-vidhaṁ
tathā ||

amāyādyair-bhāva-puṣpaiḥ arcayet bhāva-gocaram | amāyam anahaṅkāram arāgam amadaṁ tathā ||
amohakam adambhaṁ ca adveṣākṣobhakau tathā | amātsaryam alobhaṁ ca daśa-puṣpaṁ vidur-budhāḥ
||
ahiṁsā paramaṁ puṣpaṁ puṣpam indriya-nigrahaḥ | dayā-puṣpaṁ kṣamā-puṣpaṁ jïāna-puṣpaṁ ca
païcamam ||
iti païcadaśair-bhāva-puṣpaiḥ sampūjayet sadgurum ||

Teraz vstúpime do Upachara Puje – vonkajšieho uctievania.

Prvé je Asanam – ponúknutie kresla (miesta na sedenie) Majstrovi.

Význam mantry:
Ó! Ty, ktorý žiješ vo vnútri všetkých bytostí, Ty ktorý si samotnou dušou všetkých bytostí! Ponúkam ti toto kreslo; odovzdávam sa Ti, odovzdávam sa Ti. Teraz vezmite kvety do rúk a ponúknite ich k Swamijiho nohám/pádukám zároveň s mantrou.

|| āsanam ||
om sarva-bhūtāntarasthāya sarva-bhūtāntarātmane | kalpayāmyupaveśārtham āsanaṁ te namo namaḥ ||
|| om hrīm idaṁ suvarṇāsanaṁ sarva-deva-devī-svarūpāya sadguru-nityānandāya namaḥ ||

Nasleduje Swagatham, privítanie Majstra.

Význam mantry:
Ó! Pane všetkých Bohov, ó! Ty, ktorého daršan je očakávaný aj Bohmi pre naplnenie ich túžob! Vitaj! Vitaj! Moje narodenie, život a všetky moje skutky sú dnes odmenené, ovocie zo všetkého tapasu sa zmaterializovalo len vďaka tvojmu privítaniu. Teraz vezmite kvety do rúk a ponúknite ich k Swamijiho nohám/pádukám zároveň s mantrou.

|| svāgatam ||

om shantatvat sarvakartrtvabhavoparati karan at |shiva ukto mahatantra-mantravidbhih sadashivah ||
tasmai shivaya gurave vitaragakalaya vai  | ameyatvat ananto yam  ajatvachcha prakirtitah || om yasya
darśanam icchanti devāḥ svābhīṣṭa-siddhaye | tasmai te parameśāna svāgatam svāgatam prabho || adya
me saphalaṁ janma jīvanaṁ saphalāḥ kriyāḥ | svāgataṁ yat-tvayā tan-me tapasāṁ phalamāgatam ||
om hrīṁ sarva-deva-devī-svarūpa-sadguru-nityānanda-deva-svāgataṁ susvāgataṁ te ||

Nasleduje Padyam – ponúknutie vody na umytie nôh Majstra.

Význam mantry:
Ponúkam padyam, t.j. vodu na umytie nôh toho Najvyššieho Boha, kde samotná oddanosť voči nemu prináša najvyššiu blaženosť. Teraz vezmite pohár vody do rúk a ponúknite ho k Swamijiho nohám/pádukám zároveň s mantrou.

|| pādyam ||

om yad-bhakti-leśa-samparkāt paramānanda-samplavaḥ | tasmai te parameśāna pādyaṁ śuddhāya
kalpaye ||
om hrīm etat-pādyaṁ sarva-deva-devī-svarūpāya sadguru-nityānandāya namaḥ ||

Nasledujúce ponúknutie je Arghya, ponúknutie mušle.

Význam mantry:
Ó! Maheshwara! Prosím prijmi túto arghya – ponuku tradičnej kytice s vodou na privítanie hosťa – vyrobenej z trávy durva, ryže, kvetu a bilva listu uložených v nádhernej mušli. Teraz vezmite mušľu do rúk a ponúknite ju k Swamijiho nohám/pádukám zároveň s mantrou.

|| arghyaḥ ||

om durväkñata -samāyuktaṁ bilva-patraṁ tathā param | śobhanaṁ śaṅkha-pātrasthaṁ gṛhāṇārghyaṁ
maheśvara ||

om hrīm eṣo’rghyaḥ sarva-deva-devī-svarūpāya sadguru-nityānandāya svāhā ||

Nasledujúca ponuka je Achamaniyam – ponúknutie vody na umytie úst.

Význam mantry:
Prosím prijmi túto priaznivú a hriechy-odstraňujúcu vodu z Gangy, ktorú Ti ponúkam ako Achamaniyam, t.j. vodu na umytie úst, ktorú Tí ponúkam s láskou a oddanosťou. Teraz vezmite pohár vody do rúk a ponúknite ho k Swamijiho nohám/pádukám zároveň s mantrou.

|| ācamanīyam ||

om mandākinyāstu yad-vāri sarva-pāpa-haraṁ śubham | gṛhāṇācamanīyaṁ tvaṁ mayā bhaktyā
niveditam ||
om hrīm idam ācamanīyodakaṁ sarva-deva-devī-svarūpāya sadguru-nityānandāya svadhā ||

Nasledujúca ponuka je Madhuparka – ponúknutie nápoja z nektáru.

Význam mantry:
Na zničenie všetkej negativity ponúkam Ti Madhuparka – tento nápoj, ktorý je plný nektáru. Buď potešený, ó! Pane! Teraz vezmite pohár Madhuparka do rúk a ponúknite ho k Swamijiho nohám/pádukám zároveň s mantrou.

|| madhuparkaḥ ||

om sarva-kalmaṣa-nāśāya paripūrṇa-sudhātmakam | madhuparkamimaṁ deva kalpayāmi prasīda me ||
om hrīm eṣa madhuparkaḥ sarva-deva-devī-svarūpāya sadguru-nityānandāya svadhā ||

Nasledujúca ponuka je Gandha Tailam – ponúknutie voňavého oleja.

Význam mantry:
Ponúkam ti s láskou a náklonnosťou tento voňavý olej, Ó! Ty liečiteľ všetkých svetov! Ty si najčistejčí spomedzi všetkých svetov. Teraz vezmite Gandha Tailam (voňavý olej) do rúk a ponúknite ho k Swamijiho nohám/pádukám zároveň s mantrou.

|| gandha-tailam ||

om snehaṁ gṛhāṇa snehena lokānāṁ hita-kāraka | sarva-lokeṣu śuddhastvaṁ dadämi snehamuttamam ||
om hrīm idaṁ gandha-tailaṁ sarva-deva-devī-svarūpāya sadguru-nityānandāya nivedayāmi ||

Nasledujúca ponuka je Snaniyam, posvätný kúpeľ.

Význam mantry:
Prosím prijmi túto chladivú, číru a čistú vodu, ktorá je schopná zastaviť moju myseľ, na Tvoj posvätný kúpeľ, ktorú Ti ponúkam s láskou a oddanosťou. Teraz vezmite pohár vody do rúk a ponúknite ho k Swamijiho nohám/pádukám zároveň s mantrou. Zvoňte pri tom zároveň zvončekom.

|| snānīyaṁ ||

om idaṁ suśītalaṁ vāri svacchaṁ śuddhaṁ manoharam | snānārthaṁ te mayā bhaktyā kalpitaṁ
pratigṛhyatām ||
om hrīm idam snānīyodakaṁ sarva-deva-devī-svarūpāya sadguru-nityānandāya nivedayāmi ||

Nasledujúca ponuka je Vastram – ponúknutie oblečenia pre Majstra.

Význam mantry:
Ponúkam vastram, túto ponuku oblečenia Majstrovi, ktorý odstraňuje závoj ilúzie (Maya), ktorý je skutočným svetlom osvietenia, a ktorý nemá závoj ilúzie, a ktorý nosí samotný vesmír ako oblečenie. Teraz vezmite vastram do rúk a pomaly ním mávajte smerom k Swamijiho nohám/pádukám zároveň s mantrou.

|| vastram ||

om māyā-citra-paṭācchanna-nija-guhyoru-tejase | nirāvaraṇa-vijñāya vāsaste kalpayāmyaham ||
om hrīm idaṁ vastraṁ sarva-deva-devī-svarūpāya sadguru-nityānandāya nivedayāmi ||

Ďaľšia ponuka je Abharanam – ponúknutie šperkov Majstrovi.

Význam mantry:
Ponúkam tento zlatý ornament Tebe, Majster, ktorý máš od prírody veľmi pôvabné a nádherné telo a ktorý si schránkou všetkých schopností. Nech si potešený! Teraz vezmite ornament do rúk a pomaly ním mávajte smerom k Swamijiho nohám/pádukám zároveň s mantrou.

|| ābharaṇam ||

om svabhāva-sundarāṅgāya nānā śaktyāśrayāya te | suvarṇaṁ bhūṣaṇaṁ tubhyaṁ kalpayāmi prasīda me
||

om hrīm idaṁ suvarṇābharaṇam sarva-deva-devī-svarūpāya sadguru-nityānandāya nivedayāmi||

Ďaľšia ponuka je Gandaha – ponúknutie santalovej pasty.

Význam mantry:         
Ja ani neviem čo je tvoje telo, ani aké su tvoje skutky. Prosím, príjmi tento nános santalovej pasty, ktorý Ti ponúkam. Teraz vezmite santalovú pastu do rúk a ponúknite ju k Swamijiho nohám/pádukám zároveň s mantrou.

|| gandhaḥ ||

om śarīraṁ te na jānāmi ceṣṭāṁ naiva ca naiva ca | mayā niveditān gandhān pratigṛhya vilipyatām ||
om hrīm eṣa gandhaḥ sarva-deva-devī-svarūpāya sadguru-nityānandāya namaḥ ||

Ďaľšia ponuka je Pushpam – ponúknutie kvetov.

Význam mantry:
Prosím, príjmi tieto blažene voňajúce, rôznorodé druhy kvetov, ktoré boli prinesené z lesa Turiya, ktorý je miestom najvyššieho pokojného vedomia. Teraz vezmite kvety do rúk a ponúknite ich k Swamijiho nohám/pádukám zároveň s mantrou.

|| puṣpam ||

om turīya-vana-sampannaṁ nānā-guṇa-manoharam | ānanda-saurabhaṁ puṣpaṁ gṛhyatām idam
uttamam ||
om hrīm etāni sacandana-puṣpāṇi sarva-deva-devī-svarūpāya sadguru-nityānandāya vauṣaṭ ||

 

Ďaľšia ponuka je Bilva patram – ponúknutie bilva listu.

Význam mantry:
Ponúkam Ti, ó Bože všetkých Bohov, tento svätý bilva list, v ktorom sídli Bohyňa Bohatstva a ktorá je tak zbožňovaná Pánom Shivom. Teraz vezmite bilva list do rúk a ponúknite ho k Swamijiho nohám/pádukám zároveň s mantrou.

|| bilva-patram ||

om amṛtodbhavaṁ śrī-vṛkṣaṁ śaṅkarasya sadā-priyam | bilva-patraṁ prayacchāmi pavitraṁ te
sureśvara ||

om hrīm etāni sacandana-bilva-patrāṇi sarva-deva-devī-svarūpāya sadguru- nityānandāya vauṣaṭ||

Ďaľšia ponuka je Tulasi patram – ponúknutie tulsi listu.

 

Význam mantry:
Nech je tento tulsi list ponúknutý pre tú Najvyššiu Dušu, ktorá ma neobmedzené podoby a ktorá vie sprostredkovať všetky požehnania. Teraz vezmite tulsi list do rúk a ponúknite ho k Swamijiho nohám/pádukám zároveň s mantrou.

|| tulasī-patram ||

om namaste bahu-rūpāya varadamūrtaye paramātmane svāhā ||
om hrīm idaṁ sacandana-tulasī-patraṁ sarva-deva-devī-svarūpāya sadguru- nityānandāya namaḥ||

Ďaľšia ponuka je Dhoopaha – ponúknutie voňavej tyčinky.

Význam mantry:
Dym z tejto voňavej tyčinky je vyrobený z posvätných bylín omamujúcej vône. Prosím, príjmi dym z tejto tyčinky, ktorá je vhodná na vdychovanie pre všetkých Bohov. Teraz vezmite zapálenú voňavú tyčinku do rúk a pomaly ňou mávajte smerom k Swamijiho nohám/pádukám zároveň s mantrou. Zvoňte pri tom zároveň zvončekom.

|| dhūpaḥa ||

om vanaspati-raso divyo gandhāḍhyaḥ sumanoharaḥ | āghreyaḥ sarva-devānāṁ dhūpoyaṁ
pratigṛhyatām ||
om hrīm eṣa dhūpaḥa sarva-deva-devī-svarūpāya sadguru-nityānandāya namaḥ ||

Ďaľšia ponuka je Deepaha – ponúknutie lampy.

Význam mantry:
Prosím, príjmi toto svetlo z vnútorných aj vonkajších svetov, ktoré je veľmi silné a ktoré odstraňuje tmu odvšadiaľ. Teraz vezmite zapálenú lampu do rúk a pomaly ňou mávajte smerom k Swamijiho nohám/pádukám zároveň s mantrou. Znoňte pri tom zároveň zvončekom.

|| dīpaḥa ||

om suprakāśo mahā-dīpaḥ sarvatastimirāpahaḥ | sabāhyābhyantara-jyotiḥ dīpoyaṁ pratigṛhyatām ||
om hrīm eṣa dīpaḥa sarva-deva-devī-svarūpāya sadguru-nityānandāya namaḥa ||

Ďaľšia ponuka je Naivedyam – ponúknutie jedla.

Význam mantry:
Tieto rôzne druhy jedla sú pripravené z cukru a iných prísad, ó Bože, príjmi prosím toto jedlo, ktoré som Ti pripravil s láskou. Teraz vezmite jedlo do rúk a pomaly ním mávajte smerom k Swamijiho nohám/pádukám zároveň s mantrou.

|| naivedyam ||

om naivedyaṁ vividhaṁ deva śarkarādi-vinirmitam | mayā niveditaṁ bhaktyā gṛhāṇa parameśvara ||
om hrīm idaṁ sopakaraṇa-naivedyaṁ sarva-deva-devī-svarūpāya sadguru- nityānandāya nivedayāmi ||

Ďaľšia ponuka je Paaneeyam – ponúknutie vody na pitie.

Význam mantry:
Ó Bože, Pán všetkých polo-Bohov, Ty, ktorý nám dávaš hlboké naplnenie. Prosím Ťa, príjmi túto vodu, ktorá je plná nekonečnej blaženosti. Teraz vezmite pohár vody do rúk a ponúknite ho k Swamijiho nohám/pádukám zároveň s mantrou.

|| pānīyam ||

om samasta-deva-deveśa sarva-tṛpti-karaṁ param | akhaṇḍānanda-sampūrṇam gṛhāṇa jalam uttamam ||
om hrīm idaṁ pānārthodakaṁ sarva-deva-devī-svarūpāya sadguru-nityānandāya namaḥ||

Ďaľšia ponuka je Punarachamaniyam – ponúknutie vody na umytie rúk a úst.

Význam mantry:
Ponúkam túto vodu na umytie rúk a úst pre Teba, na ktorého čo len jediná spomienka prečisťuje každého. Teraz vezmite pohár vody do rúk a ponúknite ho k Swamijiho nohám/pádukám zároveň s mantrou.

|| punarācamanīyam ||

om ucchiṣṭa-mapya-śucirvā yasya smaraṇa-mātrataḥ | śuddhim āpnoti tasmai te punarācamanīyakam ||
om hrīm idaṁ punarācamanīyodakaṁ sarva-deva-devī-svarūpāya sadguru- nityānandāya svāhā ||

Ďaľšia ponuka je Aaratrikam – ponúknutie arati (rituálu svetla) pre Majstra.

Význam mantry:
Klaniame sa Kuberovi, ktorý nás žehná bohatstvom, ktorý je najvyšší spomedzi kráľov, ten, ktorý má obrovskú trpezlivosť, nech Ťa Boh Kameshwara, Boh túžby naplní našimi túžbami.
Ó, Ty, ktorý si biely ako kamfór, ktorý si stelesnením čistého súcitu, ktorý nám pomáhaš prekročiť oceán nekonečného cyklu života, ktorý nosíš hada ako ornament okolo svojho krku, Ty, ktorý si v nekonečnej a večnej blaženosti, a ktorý navždy žiješ v mojej samotnej duši, v mojom bytí, klaniam sa Ti, Shiva a Devi, a ponúkam seba samého k Tvojim nohám.
Teraz vezmite zapálenú lampu do rúk a pomaly ňou mávajte smerom k Swamijiho nohám/pádukám zároveň s mantrou. Zvoňte pri tom zároveň zvončekom.

|| ārātrikam ||

om hrīm eṣā dīpa-mālā sarva-deva-devī-svarūpāya sadguru-nityānandāya namaḥ||
om raja di rajaya prasahya-sahine namoh vayam vai shravanaya kurmahe | sa me kaman kama kamaya
mahyam || kameshvaro vai shravano dadathu | kuberaya vai shravanaya maharajaya namaha || karpūra-
gauraṁ karuṇāvatāraṁ saṁsāra-sāraṁ bhujagendra-hāram | sadā-vasantaṁ hṛdayāravinde bhavaṁ
bhavānī-sahitaṁ namāmi ||
ārātrikaṁ samarpayāmi sadguru-caraṇa-kamalebhyo namaḥ ||

 

Posledná ponuka je Pushpanjali – ponúknutie voňavých kvetov.

Význam mantry:
Guru je Brahma, ktorý je stvoriteľom vesmíru, je Vishnu, ktorý je zdrojom udržiavania chodu vesmíru, a je Shiva, ktorý je zdrojom obnovovania vesmíru. Guru sú všetci traja dokopy v jednom tele. Ja sa odovzdávam tomuto Guru. Ja sa odovzdávam tomu Guru, ktorý je všadeprítomný a ktorý aj mne dal záblesk tejto skúsenosti. Ja sa odovzdávam tomu Guru, ktorý kefou múdrosti otvoril moje oči, zaslepené nevedomosťou. Ja sa odovzdávam tomu Guru, ktorý mi podaním múdrosti o mojej duši spálil všetku karmu z mnohých životov. Ja sa odovzdávam tomu Guru, ktorý je Pánom vesmíru, ktorý je Guru vesmíru, moja duša je tá istá duša, ktorá je vo všetkých živých bytostiach. Ja sa odovzdávam Lordovi Dakshinamurthy – pôvodnému Guru – ktorý sa zjavuje v troch rôznych podobách ako Ishwara (Boh), Guru (učiteľ) a Atman (Duša). Nithyananda je večná blaženosť, najvyššie šťastie prekvitajúce bezdôvodne, On je vyjadrenie najvyššej múdrosti, ktorý je za hranicami duality, ktorý je všadeprítomný ako obloha, ktorého jediným zámerom je rozdávať osvietenie, ktorý je večný, čistý a neotrasiteľný, ktorý je tichým pozorovateľom všetkých myšlienkových procesov, ktorý je za hranicami emócií a ktorý je bez troch vlastností ktorými sú Sattva, Rajas a Tamas. Teraz vezmite kvety do rúk, zavrite oči až do konca mantry a ponúknite kvety k Swamijiho nohám/pádukám na konci mantry.

|| puṣpāñjaliḥ ||

gururbrahmā gururviṣṇuḥ gururdevo maheśvaraḥ | guruḥ sākṣāt paraṁ brahma tasmai śrī-gurave
namaḥ ||

akhaṇḍamaṇḍalākāraṁ vyāptaṁ yena carācaram | tatpadaṁ darśitaṁ yena tasmai śrī-gurave namaḥ ||
ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā | cakṣurunmīlitaṁ yena tasmai śrī-gurave namaḥ ||
aneka-janma-samprāpta-karma-bandha-vidāhine | ātma-jṇāna-pradānena tasmai śrī-gurave namaḥ ||
mannāthaḥ śrī-jagannātho madguruḥ śrī-jagadguruḥ | mamātmā sarva-bhūtātmā tasmai śrī-gurave
namaḥ ||
īśvaro gururātmeti mūrti-bheda-vibhāgine | vyomavad- vyäpta -dehāya dakṣiṇāmūrtaye namaḥa ||

nityānandaṁ paramasukhadaṁ kevalaṁ jñānamūrtiṁ dvandvātītaṁ gaganasadṛśaṁ tattvamasyādi-
lakṣyam | ekaṁ nityaṁ vimalam acalaṁ sarvadhī-sākṣi-bhūtaṁ bhāvātītaṁ triguṇa-rahitaṁ sadguruṁ
tam namāmi ||
|| puṣpāñjaliṁ samarpayāmi sadguru-caraṇakamalebhyo namaḥ || || om nityānandam ||

 

Ďalší krok je Swasti mantra – mantra mieru na požehnanie a vyliečenie celého sveta. Zatiaľ čo chantujete tieto mantry, predstavte si, že z vášho srdca všetkými smermi vyžaruje vlna lásky, ktorá lieči a žehná všetky bytosti, ktoré žijú na tomto svete.

Význam tejto mantry je: 
Nech je ľudstvo požehnané priaznivosťou. Nech vládcovia vládnu nad krajinami spravodlivo.  Nech je
požehnaný dobytok, zem a všetci Brahminovia (pre ktorých osvietenie je najvyššou prioritou). Nech sú všetci
ľudia všetkých svetov šťastní.  Nech dažde vždy prídu načas. Nech je zem plná úrody. Nech je táto krajina
zbavená sucha a hladu. Nech všetci duchovní bádatelia sú bez strachu.
Modlím sa k všetkým veľkým ľuďom, ktorí sú tu aby požehnali tieto svety privolaním priaznivosti a nech sa ich
požehnania stanú skutočnosťou.
Nech sa tak stane.
Nech tí, ktorí nemajú deti ich majú, nech tí ktorí majú deti, majú aj vnúčatá, nech tí, ktorí nemajú bohatstvo ho
majú, nech všetci žijú 100 rokov.
Modlím sa k všetkým veľkým ľuďom aby požehnali tieto slová. Nech sa tak stane.
Modlím sa k všetkým veľkým ľuďom, ktorí sú tu aby požehnali tieto svety privolaním priaznivosti a nech sa ich
požehnania stanú skutočnosťou.
Nech sa tak stane.
Nech každý s jeho rodinnými príslušníkmi cíti oddanosť k lotosovým nohám Jagadguru Paramahamsa Nithyanandu,
ktorý je pánom všetkých Bohov, ktorý je najvyšší Boh, ktorý je pánom triliónom Brahmandov,
ktorý je ten, čo vytvára, udržiava a ničí, ktorý ukladá do ilúzie a oslobodzuje všetky svety, ktorý je bez začiatku,
stredu a konca, ktorý má nekonečnú silu a hrdinstvo, ktorý si uvedomil pravdu, ktorý je stelesnením najvyššieho
Shivu, Nithyanandeshwaru, a ktorý je Matkou, Nithyanandeshwari,
ktorý je stelesnením Meenakshi a Sundareshwaru, ktorý je stelesnením prvotného Majstra Arunagiri
Yogishwaru, ktorý je stelesnením Kala Bhairavu a Maha Kali, ktorý je v stave Paramahamsu, ktorý je učiteľom
všetkých sannyasis (askétov) a putovníkov, ktorý je stelesnením posvätnej hlásky OM, ktorý je stelesnením
čistej pravdy, vedomia a blaženosti, ktorý je znalcom Véd, ktorý je ustálený v najvyššom vedomí, a ktorý je
zakladateľom Nithyananda Dhyanapeeta Maha Simhasana,
ktorý má oslavy neustále, ktorý má večnú priaznivosť, všetky božské vlastnosti, a je večne lákavý. Nech všetky
rodiny majú bohatstvo a prosperitu, požehnania Majstra, rastúcu istotu, silu, odvahu, víťazstvo, dlhovekosť,
zdravie a bohatstvo, zdravé telo, nech ich klan rastie pokiaľ existujú Slnko a Mesiac, nech naplnia všetky 4
zámery života, ktorými sú Dharma – teda žiť všetky aspekty život čestne a bezúhonne, Artha – zarábať a žiť
čestne a bezúhonne, Kama – napĺňať svoje túžby čestne a bezúhonne, a Moksha – dosiahnuť vykúpenie od
všetkých zväzkov, ktoré pre nás, ľudské bytosti, existujú,
nech sa všetky noblesné želania a myšlienky naplnia, nech majú neoblomnú oddanosť pri lotosových nohách
inkarnácie všetkých Bohov a Bohýň – Paramahamsa Nithyanandovi, a s požehnaniami Majstra nech dosiahnu
život v osvietení a zároveň odpútanie voči všetkým nižším potešeniam a slastiam ale nech dosiahnu vášeň voči
osvieteniu.

Modlím sa k všetkým veľkým ľuďom aby požehnali tieto slová. Nech sa tak stane. Nech sú všetci ľudia šťastní.
Nech sa tak stane.
Nech majú všetci mier.
Nech sa tak stane.
Nech všade pretrváva priaznivosť.
Nech sa tak stane.
Nech vlajka Dhyanapeeta veje všade.
Nech sa tak stane.
Nech majú všetci požehnania od Paramahamsa Nithyanandu – učiteľa, ktorého nohy majú vlastnosti vznešenosti, majestátnosti, rozlišovania, excelentnosti a krásy. Nech sa tak stane. Nech táto dharma neustále rastie. Nech sa tak stane. Nech je všetko ponúknuté k nohám/pádukám Majstra. OM NITHYANANDAM

 

svasti mantra
svasti prajābhyaḥ paripālayantāṁ nyāyyena mārgeṇa mahīṁ mahīśāḥ go-brāhmaṇebhyaḥ śubhamastu
nityaṁ lokāḥ samastāḥ sukhino bhavantu kāle varṣatu parjanyaḥ pṛthivī sasya śālinī deśo’yaṁ kṣobha-
rahitaḥ brāhmaṇāḥ santu nirbhayāḥ

iti svasti mantrārthāḥ satyāḥ saphalāḥ bhavantu iti bhavanto mahānto’nugṛhṇantu tathāstu
aputrāḥ putriṇaḥ santu putriṇaḥ santu pautriṇaḥ adhanāḥ sadhanāḥ santu jīvantu śaradaḥ śatam
iti bhavanto mahānto’nugṛṇhantu tathāstu

rājā dharmapatiḥ prajāḥ sucaritāḥ pūjādhanāḥ sajjanāḥ ṣaṭkarmapravarāḥ dvijāḥ pratidinaṁ vidyā
anavadyā sadā vāṇī sannihitā ciraṁ kavimukhaiḥ sānandamavyākulāḥ

sarve santu vaidikadharma-anuṣṭhātāraḥ saujanya santoṣiṇaḥ iti svasti mantrārthāḥ satyāḥ saphalāḥ bhavantu
iti svasti mantrārthāḥ satyāḥ saphalāḥ bhavantu iti bhavanto mahānto’nugṛhṇantu tathāstu
asya deva devasya mahādevasya akhilāṇḍakoṭi brahmāṇḍa-nāyakasya sakalabhuvi sṛṣṭi-sthiti-saṁhāra-
tirobhāva-anugrahākhya-pañcakṛtya -parāyaṇasya ādimadhyāntarahitasya aprameya-parākramasya
tattvārthagocarasya çré- nityänandeçvaryambä-samet-çré-nityänandeçvara-paraçivasvarüpasya shri-
méenakshi-sundareshvara-svarüpasya shri-ädiguru-arunagiriyogéeshvara-svarüpasya shri-kälabhairava-
mahakaali-svarüpasya
śhrī-paramahaṁsasya parivrājakācāryasya saccidānanda-praṇava-svarūpasya śrotriya-brahma-
niṣṭhasya nityotsava nitya-mangala-nitya-kalyāṇa-nitya-rajita- nityānanda-dhyānapīṭha-mahā-saṁsthāna
mahā-siṁhāsana-pīṭha-kartuḥ jagadguroḥ paramahaṁsa-nityānanda-svāminaḥ-pādāravindayoḥ bhakti-
siddhiḥ sameṣāṁ sahakuṭumbānāṁ sakalaiśvarya prāptiḥ gurukṛpā-kaṭākṣa-siddhiḥ kṣema-sthairya-
vīrya-vijaya-āyurārogya-aiśvaryāṇām abhivṛddhiḥ arogadṛḍhagātratā siddhiḥ

ācandrārkavaṁśābhivṛddhiḥ dharmārtha-kāma-mokṣa-catur-vidha-phala-purusārtha- siddhiḥ sarveṣām
manasā cintita satkāryānukūlasiddhiḥ sarva-deva-devī-svarūpasya sadguru-nityānanda-devasya
pādāravindayoḥ acañcalā bhakti siddhiḥ śrī-sadguru- prasādena-sakuṭumbasya-jñāna-vairāgya-jīvan-
mukti-prāptiśca bhūyāt
iti bhavanto mahānto’nugṛhṇantu… tathāstu… sarve janāḥ sukhinaḥ santu… tathāstu… sarveṣāṁ
śāntirbhavatu… tathāstu… samasta sanmaṅgalāni santu… tathāstu… sarvatra dhyānapīṭha
dhvajārohaṇaṁ bhavatu… tathāstu… sarveṣāṁ paramahaṁsa-nityānanda-bhagavatpādācāryasya-
paripūrṇa kṛpā-kaṭākṣa- siddhiḥ astu… tathāstu… ayaṁ dharmaḥ uttarottaram abhivṛddhiḥ astu… tathāstu…
sarvaṁ śrī sadguru pādukārpaṇam astu||
om nityänandam