Schopnosť uskutočňovať misiu vášho života, je bohatstvo