Schopnosť pevne sa držať svojho odhodlania je Tyaaga