Aká civilizácia dokáže vydržať cez tisíc rokov nepretržitej paľby?