Bolesť vám vytvára korene, pokiaľ k tomu nepoužijete modlitbu