Byť zamilovaní do vizionára vášho života, je Guru Bhakti