Celý život nie je nič iné, než vaše rozhodovanie sa