Chrámový komplex – Aadheenam – je prodloužením samotného Mistra