Čo je obohacovanie – prevratná sutra (aforizmus) podaná Swamijim