Dávnověká védská civilizace duchovního ekosystému osvícení musí být znovu oživena