Dospelé konverzácie manifestujú všetko ako realitu