Elektronická zařízení zredukovala náš život z pěti-dimenzionálního na dvoudimenzionální