Hinduismus je zpřístupněná věda života, která je aplikovatelná na všechny bytosti