Informace jako taková je osvícení, není-li přítomen klam.