INTEGRITA, AUTENTICKOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ, OBOHACOVANIE