Integrita, autetickosť, zodpovednosť, obohacovanie – romanca so životom