Jak mohu, coby zkušený učitel jógy,být v souladu s védskou tradicí?