Je-li guru autentický, žák cítí propojenost a manifestuje jednotu