JIVA NADI VERŠE AVATARA – POSELSTVÍ PALMOVÝCH LISTŮ – ÚVOD