Jsem v ještě hlubším stavu samadhi (nelze v něm nebýt).