Když něco vlastníte a necháváte druhé lidi, aby si to užívali, manifestujete bohatství