Keď máte v úcte chudobu, nebudete manifestovať bohatstvo