Manifestace schopností je přímý způsob propojení s SriKailaasa