Manifestujte bohatství tak, že uvěříte, že je to vaše možnost

Audio a video doporučujeme sledovat společně Audio překlad k videu Video v AJ – Manifest Wealth by believing it as Your Possibility! https://www.youtube.com/watch?v=fWWsAL3Z5xw Zažijte Paramashivoham a registrujte se zde (registrace je nezávazná) https://kailaasa.org/paramashivoham/