Manipulujte s časem tak, jak chcete

Audio a video doporučujeme sledovat společně Audio překlad k videu Video v AJ – Manipulate Time As You Want | Unravel The Mysteries Of Time | Join Paramashivoham | Register Now https://www.youtube.com/watch?v=pXrx88jWHcQ Zažijte Paramashivoham a registrujte se zde (registrace je nezávazná) https://kailaasa.org/paramashivoham/