Opakovanie webinara k Medzinárodnímu dni jogy 2019