Milión kmeňových domácností bolo násilne vysťahovaných z lesov.