MŮJ DĚDEČEK MĚL OBROVSKOU DŮVĚRU VE SVÉ VLASTNÍ TĚLO A MYSL