Muslimské nepokoje ve východním Bengálsku v r. 1950 – 5,6 milionů hinduistů zmasakrováno