Nový druh lidských bytostí zasvěcených do dimenze šířky a hloubky