O kolektívnej zodpovednosti žitia štyroch princípov