Odhalení od Devi Meenakshi Parashakti a Sundareshwary Paramashivy ke dni jógy.