Paramashiva manifestující se jako guru, vtělený do čisté guru tattvy může spálit karmu.