Počínaje dnešním dnem je formálně, oficiálně i spirituálně obnovena Shyamalapeetha Sarvajnapeetham.