Praktizujte čokokoľvek, čo vás privádza do vnútorného priestoru naplnenia