Pramany, čtyři svědectví a důkazy Pravdy přinášejí lidstvu zkušenost osvobození vědomí