Prečo sa od vás chce, aby ste opakovali svoju modlitbu