Príbeh o čerení Mliečneho oceánu je históriou o Kumbha Mela.