Příprava na globální meditační maratón – Odpoutání se od myšlenek