SAMPRAJNATA SAMADHI – BYŤ ZAJEDNO S BOŽSKOU FORMOU