Miesto chrámu či Adheenamu sa stáva priestorom, kde priestor lásky a jednoty je samozrejmosťou.