Spalte kořenové vzorce, neodůvodňujte jejich existenci sobě a ostatním