Stále se doslova rozpouštím ve vzduchu a v Paramashivově světle.