Ukončenie – najiteligentnejší spôsob k rýchlemu dosiahnutiu osvietenia