V mé odevzdanosti slovům mého guru nikdy nebyla žádná ‚co když‘ a ‚ale‘.