Vaša zmätenosť potrebuje byť objasnená, nie analyzovaná