Védska tradícia je skutočná, hinduizmus je skutočný