Verím, že to bude maják pre tých, čo hľadajú a chcú nájsť. Útočisko, domov… miesto, kde sa môžeme poďakovať.