Všetka manifestácia schopností by sa mala zladiť s manifestovaním toho, čo chcete