Vybudování adheenamu je pro Česko – Slovensko velikým požehnáním.